Daarom stem ik op de PvdA.

Elke verkiezingen maak je opnieuw de keus aan welke partij je de komende periode je vertrouwen schenkt. Al in mijn politieke begintijd, 50 jaar geleden, heb ik voor mijzelf bepaald dat het een partij moet zijn die mensenrechten voorop stelt; die streeft naar een rechtvaardige verdeling van grondstoffen, goederen en diensten; die goede zorg voor minderbedeelden hoog op de agenda heeft staan; die er oog voor heeft dat we op één wereld leven en solidair moeten zijn met mens en dier, ja met de gehele natuurlijke samenhang van het wereldse ecosystemen en biotopen met al hun variaties. Daarnaast moet mijn partij tot in de haarvaten democratisch zijn, mag er geen vermenging zijn met welke godsdienst dan ook en moet onze rechtstaat volledig respecteren.

Ons systeem van besturen met afgevaardigden die periodiek opnieuw via verkiezingen mandaat van de burgers moet krijgen vraagt om partijen en personen die maatschappelijk gemotiveerd zijn en voldoende kennis en ervaring hebben om in de politieke arena’s tot weloverwogen beslissingen te komen. Politicus en politiek bestuurder zijn is een roeping en een vak.

Met de uitgangspunten die voor mij belangrijk zijn vallen voor mij al snel heel wat partijen af. Zoals partijen die de rechtstaat niet of onvoldoende respecteren, partijen die onvoldoende democratisch zijn, partijen die discrimineren, partijen die ongebreidelde eigen verrijking tolereren en partijen die het niet zo nauw nemen met de leefomgeving. Ook één onderwerp partijen hebben niet mijn voorkeur.

Een partij die mijn wensen in belangrijke mate in zich verenigt was en is nog steeds de Partij van de Arbeid. Met gemengde gevoelens heb ik in ons land de ontwikkeling richting één-onderwerp partijen en ook ondemocratische en in meer of mindere mate discriminerende partijen zien gebeuren. Als kiezer denk je misschien dat kiezen voor zo’n partij jouw gevoelde probleem oplost. Meestal hebben ze te weinig invloed om iets voor je te kunnen betekenen. Op andere terreinen hebben die partijen vaak geen of te weinig kennis en/of ervaring en mankracht om de volksvertegenwoordigende democratische taak naar behoren in de breedte te kunnen invullen. Veel belangrijke onderwerpen krijgen daardoor bij de besluitvorming niet de politieke aandacht die nodig is. Met meer kans op bestuurlijke ongelukken.

Daarnaast zie ik partijen die in grote mate dezelfde politieke uitgangspunten en onderwerpen in hun programma hebben staan, maar zich in de politieke arena nadrukkelijker onderscheiden op één of enkele thema’s. Meestal leidt dat niet tot samen sterker. Integendeel, de versnippering heeft politieke tegenpolen sterker in het zadel geholpen en ook kiezers doen overlopen naar één-onderwerp partijen. Progressief heeft mede daardoor nogal aan macht ingeboet ….

Om sociaal democratische politiek weer meer kracht te geven ben ik daarom voorstander van hernieuwde samenbundeling van alle stromingen die sociaal democratie omarmen; voor een grote sociaal democratische partij die zich inzet voor een duurzame wereld; voor mondiale samenwerking en tegen elke vorm van discriminatie zijn. Met intern levendige discussie met leden op de diverse thema’s die er toe doen. En dat hoeft niet meer in zaaltjes. Mogelijkheden voor inhoudelijke groepsdiscussies op sociale media zijn in opkomst.

Mijn wens dat de progressieve partijen er serieus naar gaan streven om de volgende landelijke verkiezingen in te gaan met één partij die het allemaal in zich verenigt zodat de nieuwe sociaal democratische groepering er voor wat betreft inhoud, visie en macht sterker uit komt.

De naam van de nieuwe groepering is voor mijn niet het belangrijkste punt. Als de nieuwe naam maar uitstraalt dat de partij staat voor een sociale, democratische, duurzame en rechtvaardige samenleving, zonder aanziens des persoons.

Ik vertrouw er op dat het gaat lukken. Voor deze verkiezingen blijft voor mij de PvdA de politieke groepering die mijn wensen nog het meest verenigt.

Daarom stem ik deze keer weer PvdA

Geplaatst in Persoonlijk, Politiek | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Moet Delft aandelen Eneco wel of niet verkopen?

In Delft is het wel of niet verkopen van de aandelen Eneco een actueel item. Het is actueel omdat de meeste gemeenten die aandeelhouder zijn besloten hebben om hun aandelen te willen verkopen. Delft is tot nu toe tegen geweest. De verkoop is gaande en verschillende geïnteresseerde partijen bereiden biedingen voor. Een eventueel besluit van Delft om aandeelhouder te blijven van Eneco is wellicht misschien al achterhaald omdat gemeenten met ruim meer dan 90% van de aandelen al tot verkoop hebben besloten. Is de wens om aandeelhouder te blijven wel zo verstandig?

Eerste vraag is: waarom wil je als gemeente aandeelhouder blijven van Eneco

De taak van een gemeente als Delft is niet om aandeelhouder te zijn in bedrijven die voor ons inhoudelijk sympathiek zijn. Als Delft bestuurlijk invloed wil hebben op een bedrijf dat de Delftse doelstellingen helpt realiseren dan kan een (tijdelijk) aandeelhouder prima zijn. Op energiegebied is al veel eerder door de gemeenteraad van Delft een besluit genomen om het kleine energiebedrijf Delfland (bedrijf van ongeveer zes omliggende gemeenten) waar de gemeente heel veel invloed had op het beleid en de uitvoering, te verkopen aan Eneco. Delft heeft daarbij naast aandelen al een aardig bedrag ontvangen. Maar de gemeente is toen wel al haar invloed op samen sturing geven aan lokale items kwijt geraakt. Voor die tijd was uitvoeren van gemeentelijk energiebeleid praktisch ook goed mogelijk omdat alle inwoners en bedrijven klant waren bij Delfland. Al lang is dat niet meer het geval en iedereen is bij voor de energielevering aan het shoppen en kan kiezen uit veel leveranciers.

De invloed van Delft op het beleid van Eneco is door de schaalvergroting op het gebied van energie leveren marginaal geworden: Eneco heeft al die tijd, na verkoop van Delfland tot nu, nauwelijks inhoudelijk iets voor Delft betekend. Alleen als suikeroom via dividendgever. Als de gemeente voor een taak met een energiebedrijf wil samenwerken dan moet dat via (Europese) aanbesteding. Dan komen in beginsel dus ook andere (energie)bedrijven in aanmerking. Via de huidige grote, landelijk en vaak ook internationaal opererende energieleveranciers heeft een gemeente nauwelijks mogelijkheid om samen haar lokale energieprogramma (inclusief transitie) uit te voeren. Daar moet je als gemeente nu ander oplossingen voor zoeken. Beleidsinhoudelijk is er volgens mij dus weinig reden om aandeelhouder te blijven van Eneco.

Tweede vraag: maakt wel of niet verkopen financieel verschil voor Delft

Dividend is ook voor een gemeente een onzekere inkomstenbron. Gemeentelijke accountants staan niet toe dat je dividend opneemt als structurele dekking voor kosten van investeringen. Dividend mag dus niet gebruikt worden als structureel dekkingsmiddel. De investeringsruimte die je als gemeente jaarlijks van dividenduitkeringen hebt is niet meer dan het daadwerkelijk ontvangen bedrag aan dividend in het voorgaande jaar.

Op de energiemarkt is nogal wat concurrentie en er gaat in het kader van de energietransitie veel veranderen. Ook moeten energiebedrijven de komende decennia zelf veel investeren vanwege de energietransitie. Onzeker is dus hoe het dividend zich zal ontwikkelen. Nu krijgt Delft met haar 2,44% aandelen Eneco ongeveer 1,5 miljoen dividend. Dat geld kan Delft, zoals hiervoor aangegeven, nu niet structureel inzetten. Bij verkoop krijgt de gemeente ca 70 miljoen, zo is de schatting. Als dat betaald is, is dat voor Delft zeker geld en is er voor dat bedrag zekere dekking voor investeringen. De gemeente kan haar investeringsplanning daarop afstemmen en tempo gaan maken.

Wat er mis gaat als Delft niet gaat verkopen is dus dat de gemeente de komende jaren veel te weinig geld heeft om te investeren in de energietransitie. Ook de ambities bij de energietransitie dan de gemeente dan maar mondjesmaat waar maken. Voor de voortgang van de uitvoering van deze plannen zal de gemeente dan afhankelijk blijven van eventuele dividenduitkering van Eneco.

Het zou anders zijn als Delft een rijke gemeente is en geld op de plank heeft liggen dat weinig rendeert. Dan zou het advies misschien ook kunnen zijn: investeren in Eneco, maar er zijn dan wellicht ook nog andere mogelijkheden om te beleggen. Helaas heeft Delft geen geld op de plank en op korte termijn wel een grote behoefte aan veel investeringsruimte.

Derde vraag: is sentiment / emotie belangrijk en moet je daar je besluit (mee) op baseren

Lees verder
Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen

Energietransitie veelbelovend

Opstarten energietransitie politiek in impasse?

Anno voorjaar 2019 lijkt de discussie over energietransitie in een impasse te komen. Enerzijds omdat de Telegraaf zich met een tendentieuze argumenten schaart aan de kant van de klimaatsceptici: zij geloven niet dat wij met ons allen door steeds massaler gebruik van fossiele energie ons klimaat en daarmee ons voorbestaan ondermijnen. Anderzijds omdat er een discussie ontstaan is over wie de kosten van de transitie moet betalen: burgers, en met name mensen met de lagere inkomens of het bedrijfsleven. De discussie is mede gebaseerd op nogal boude uitspraken van het kabinet dat iedereen van het gas moet en over moet schakelen op dure alternatieven zoals warmtepompen en het uitblijven van een CO2 heffing voor bedrijven. Ook de toenemende weerstand tegen windmolens en zonnevelden speelt mee. Behoudend Nederland is sterk in het uitvergroten van mogelijke nadelen en risico’s en heeft daarbij weinig oog voor de vele kansen die er ook kunnen zijn. Maar de techniek schrijdt voort en biedt …

Lees verder
Geplaatst in Algemeen, Duurzaam | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Circulaire economie en Omgekeerd Inzamelen

Het Delftse Afvalstoffenbeleid
Delft worstelt al jaren met hoge afvalstoffentarieven en sterk achterblijvend beleid bij scheiden van afval. In 2014 heeft het collegede nota “Grip op Grondstoffen” aan de raad gestuurd. Landelijk beleid is dat gemeenten 75% scheiding van afval moeten nastreven. In 2013 was het scheidingspercentage in Delft nog maar 40%. In de nota zijn diverse scenario’s uitgewerkt om de scheiding van 75% in de Delftse situatie te kunnen bereiken. Het college is met de raad en bewoners in gesprek gegaan over de voorstellen in de nota. De gemeenteraad heeft op 24 september 2015 de nota vastgesteld: Delft gaat ‘Omgekeerd Inzamelen’. Op 5 juli 2016 heeft het college het uitvoeringsplan aan de gemeenteraad aangeboden.

Bekeken vanuit mijn deskundigheid als jarenlang adviseur aan gemeenten op het gebied van maatschappelijk zorgvuldig afvalstoffen/grondstoffen beheer valt er weinig aan te merken op de voorbereiding en op het uitvoeringsplan: deskundig opgesteld, duidelijk en voorzien van inspraak en communicatie met de bewoners.

Lees verder
Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen

Gestopt met Facebook

Ook ik “zat” al een paar jaar op Facebook. Ik zag er wel eens iets leuks op, vooral in het begin. Maar als je er een poosje “op zit” blijkt dat er heel veel niet meer interessante berichtjes op wordt worden geplaatst, allemaal berichtjes waar je niet op zit te wachten. Al snel gaat het tegen staan. En als ik een keer iets leuks had gelezen en het even aan iemand anders wilde laten zien kon ik het niet meer vinden. Zeer irritant. Ik was daardoor al een poosje van plan om er mee te stoppen. Dat gevoel werd ook steeds meer gevoed door informatie over wat er met je gegevens gebeurde, hoe je gemanipuleerd werd. Ongevraagd werd ik lastig gevallen met reclameberichtjes. Ook heel irritant.  Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Naar sociaal verduurzamen woningvoorraad

We staan aan de vooravond van een grote verandering van ons energiegebruik. Er is veel draagvlak voor de noodzaak ervan. Aan de overgang van energie uit fossiele brandstof naar niet-fossiele bronnen hangt een prijskaartje. En die zal moeten worden betaald.

Verduurzamen komt er aan
Voor een deel betaalt het zichzelf. Geld dat nu naar de fossiele kant gaat kan zonder veel gevolgen worden overgeheveld naar de niet fossiele middelen. Bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties die toch al gepland waren vallen de extra kosten mee, tenminste als er eerst goed wordt nagedacht over de noord-zuid oriëntatie van nieuw te bouwen panden, als ruimtelijk goed wordt gekeken naar potentiële (rest) warmtebronnen voor de verwarming en als de juiste voorzieningen en apparatuur worden gekozen. Wat ‘het juiste’ is valt moeilijk te zeggen. Verduurzamen staat volop in de belangstelling en van universiteit tot bouwers wordt gezocht naar slimmer, beter, efficiënter en goedkoper. Ons denken en vinden op dit terrein is vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Wie de innovatieve ontwikkelingen van de laatste jaren in ogenschouw neemt kan niet ontkennen dat er al grote stappen richting verduurzaming zijn gezet. En dat is nog maar het begin. We staan in Nederland aan het begin van de verduurzamingsrevolutie. Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen

Delft en duurzaam: gemeente liet te veel kansen liggen

Wie terug kijkt naar in 2016-2017 gerealiseerde nieuwbouw in Delft kan constateren dat er in die tijd op het  gebied van duurzaam bouwen nog niet veel was verandert. Zelf heb ik in 2016 jaar een nieuwbouwwoning in de Harnaschpolder in Delft gekocht. Deze wordt verwarmd met hoge temperatuur wijkverwarming (deels gasgestookt!), heeft geen eigen warmtepomp, heeft nog geen driedubbele beglazing en is gebouwd zonder zonnecollectoren en zonder voorzieningen ervoor. De woning had dezelfde energieprestatie als onze vorige woning, gebouwd in 2002  in Ruurlo. De gemeente had bij de ontwikkeling van de wijk Harnaschpolder en bij de uitgifte van de gronden aan projectontwikkelaars veel meer kunnen eisen, maar heeft de mogelijkheden voor duurzaam bouwen toen onvoldoende benut. Gelukkig heeft ons huis een groot dakvlak op het zuiden zodat ik eenvoudig een flink aantal zonnepanelen achteraf heb kunnen laten plaatsen. Als het tijdens de bouw was gebeurd had het ons enkele duizenden euro’s gescheeld. De woning had makkelijk een “nul op de meter” woning kunnen zijn. Maar door onkunde of onwil of weinig interesse of “meer oor voor projectontwikkelaars” is deze kans onbenut gebleven. Slechts een paar andere buren in ons project hebben achteraf gekozen voor zonnecollectoren en diverse hebben op de meest ideale plek voor collectoren een dakkapel of dakramen geplaatst. Een heel recent project met veel gemiste kansen voor duurzaamheid. Hopelijk zorgt het nieuwe college van Delft voor een integrale duurzame aanpak en gaan missers zoals hierboven beschreven snel behoren tot het verleden.

Geplaatst in Duurzaam, Politiek, Terug in Delft | Een reactie plaatsen

Duurzaam Delft, waar praten we over?

Duurzaam, noodzaak of religie?

Duurzaam is in deze tijd een veel gebruikt begrip. Nog niet iedereen heeft er een zelfde beeld bij. Dat roept ook misverstanden op of opmerkingen in de trant van “ik heb er (nog) niet zoveel mee” of  “wie gaat dat betalen” of “duurzaam doen is alleen voor de rijken”. De plaatselijke VVD voortrekker noemt het zelfs een religie. Wat tijdens de verkiezingsdebatten in Delft opvalt is dat de meeste partijen niet zo goed voor het voetlicht weten te brengen wat zij verstaan onder “duurzaam Delft”. En als zij er inhoudelijk meer van weten Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Persoonlijk, Politiek | Een reactie plaatsen

Dag Ton

Begin februari was ik weer een keer bij Ton Jacobs op de koffie. Hij had gezorgd voor appelbollen, vanwege zijn komende verjaardag: hij zou binnen enkele dagen 80 jaar worden. Ton was al jaren door gezondheidsproblemen min of meer aan huis gekluisterd. Zijn hartproblemen speelden hem parten en ook lopen ging hem niet zo goed meer af. Een scootmobiel wilde hij niet hebben, wel een loopfiets. Dat vond hij en zo was het. Zijn dagen bracht hij door met het vastleggen van enkele onderwerpen die belangrijk zijn geweest in zijn leven. Zo heeft hij een boekje geschreven over de Itterbeek in Limburg. Zijn familie kwam uit die omgeving. Maar er lag ook een relatie met zijn eerdere werk. Hij was voor en na zijn wethoudersperiode (van 1982 tot 1987) werkzaam als universitair Lees verder

Geplaatst in Persoonlijk, Politiek | 1 reactie

Meneer, ze maken een zooitje van onze afvalinzameling

“Meneer, ik mieter alles in één zak en doe die in de dichtstbijzijnde container. Ze hebben er een zooitje van gemaakt. Ik weet niet eens waar de wijkcontainers voor de diverse afvalstromen staan. Ze staan overal verspreid over onze wijk”. Zo ongeveer verliep één van de vele gesprekjes die ik tijdens de verkiezingscampagne voerde met een inwoner van onze mooie stad. “Die mensen in het stadhuis hebben besloten om de eigen afvaldienst op te heffen en samen te gaan werken met een paar andere gemeenten. Dat zou efficiënter zijn, het zou beter geregeld worden en het zou goedkoper worden. Nou, dat hebben we gemerkt”. Een ander klaagde weer over de aanblik in al die containers in hun mooie wijkje. “We hebben geen plek om ze neer te zetten. Dus staan ze allemaal voor onze deur. We kregen allemaal van die grote, terwijl Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen