Gestopt met Facebook

Ook ik “zat” al een paar jaar op Facebook. Ik zag er wel eens iets leuks op, vooral in het begin. Maar als je er een poosje “op zit” blijkt dat er heel veel niet meer interessante berichtjes op wordt worden geplaatst, allemaal berichtjes waar je niet op zit te wachten. Al snel gaat het tegen staan. En als ik een keer iets leuks had gelezen en het even aan iemand anders wilde laten zien kon ik het niet meer vinden. Zeer irritant. Ik was daardoor al een poosje van plan om er mee te stoppen. Dat gevoel werd ook steeds meer gevoed door informatie over wat er met je gegevens gebeurde, hoe je gemanipuleerd werd. Ongevraagd werd ik lastig gevallen met reclameberichtjes. Ook heel irritant.  Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Persoonlijk | Een reactie plaatsen

Naar sociaal verduurzamen woningvoorraad

We staan aan de vooravond van een grote verandering van ons energiegebruik. Er is veel draagvlak voor de noodzaak ervan. Aan de overgang van energie uit fossiele brandstof naar niet-fossiele bronnen hangt een prijskaartje. En die zal moeten worden betaald.

Verduurzamen komt er aan
Voor een deel betaalt het zichzelf. Geld dat nu naar de fossiele kant gaat kan zonder veel gevolgen worden overgeheveld naar de niet fossiele middelen. Bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties die toch al gepland waren vallen de extra kosten mee, tenminste als er eerst goed wordt nagedacht over de noord-zuid oriëntatie van nieuw te bouwen panden, als ruimtelijk goed wordt gekeken naar potentiële (rest) warmtebronnen voor de verwarming en als de juiste voorzieningen en apparatuur worden gekozen. Wat ‘het juiste’ is valt moeilijk te zeggen. Verduurzamen staat volop in de belangstelling en van universiteit tot bouwers wordt gezocht naar slimmer, beter, efficiënter en goedkoper. Ons denken en vinden op dit terrein is vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Wie de innovatieve ontwikkelingen van de laatste jaren in ogenschouw neemt kan niet ontkennen dat er al grote stappen richting verduurzaming zijn gezet. En dat is nog maar het begin. We staan in Nederland aan het begin van de verduurzamingsrevolutie. Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen

Delft en duurzaam: gemeente liet te veel kansen liggen

Wie terug kijkt naar in 2016-2017 gerealiseerde nieuwbouw in Delft kan constateren dat er in die tijd op het  gebied van duurzaam bouwen nog niet veel was verandert. Zelf heb ik in 2016 jaar een nieuwbouwwoning in de Harnaschpolder in Delft gekocht. Deze wordt verwarmd met hoge temperatuur wijkverwarming (deels gasgestookt!), heeft geen eigen warmtepomp, heeft nog geen driedubbele beglazing en is gebouwd zonder zonnecollectoren en zonder voorzieningen ervoor. De woning had dezelfde energieprestatie als onze vorige woning, gebouwd in 2002  in Ruurlo. De gemeente had bij de ontwikkeling van de wijk Harnaschpolder en bij de uitgifte van de gronden aan projectontwikkelaars veel meer kunnen eisen, maar heeft de mogelijkheden voor duurzaam bouwen toen onvoldoende benut. Gelukkig heeft ons huis een groot dakvlak op het zuiden zodat ik eenvoudig een flink aantal zonnepanelen achteraf heb kunnen laten plaatsen. Als het tijdens de bouw was gebeurd had het ons enkele duizenden euro’s gescheeld. De woning had makkelijk een “nul op de meter” woning kunnen zijn. Maar door onkunde of onwil of weinig interesse of “meer oor voor projectontwikkelaars” is deze kans onbenut gebleven. Slechts een paar andere buren in ons project hebben achteraf gekozen voor zonnecollectoren en diverse hebben op de meest ideale plek voor collectoren een dakkapel of dakramen geplaatst. Een heel recent project met veel gemiste kansen voor duurzaamheid. Hopelijk zorgt het nieuwe college van Delft voor een integrale duurzame aanpak en gaan missers zoals hierboven beschreven snel behoren tot het verleden.

Geplaatst in Duurzaam, Politiek, Terug in Delft | Een reactie plaatsen

Duurzaam Delft, waar praten we over?

Duurzaam, noodzaak of religie?

Duurzaam is in deze tijd een veel gebruikt begrip. Nog niet iedereen heeft er een zelfde beeld bij. Dat roept ook misverstanden op of opmerkingen in de trant van “ik heb er (nog) niet zoveel mee” of  “wie gaat dat betalen” of “duurzaam doen is alleen voor de rijken”. De plaatselijke VVD voortrekker noemt het zelfs een religie. Wat tijdens de verkiezingsdebatten in Delft opvalt is dat de meeste partijen niet zo goed voor het voetlicht weten te brengen wat zij verstaan onder “duurzaam Delft”. En als zij er inhoudelijk meer van weten Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Persoonlijk, Politiek | Een reactie plaatsen

Dag Ton

Begin februari was ik weer een keer bij Ton Jacobs op de koffie. Hij had gezorgd voor appelbollen, vanwege zijn komende verjaardag: hij zou binnen enkele dagen 80 jaar worden. Ton was al jaren door gezondheidsproblemen min of meer aan huis gekluisterd. Zijn hartproblemen speelden hem parten en ook lopen ging hem niet zo goed meer af. Een scootmobiel wilde hij niet hebben, wel een loopfiets. Dat vond hij en zo was het. Zijn dagen bracht hij door met het vastleggen van enkele onderwerpen die belangrijk zijn geweest in zijn leven. Zo heeft hij een boekje geschreven over de Itterbeek in Limburg. Zijn familie kwam uit die omgeving. Maar er lag ook een relatie met zijn eerdere werk. Hij was voor en na zijn wethoudersperiode (van 1982 tot 1987) werkzaam als universitair Lees verder

Geplaatst in Persoonlijk, Politiek | 1 reactie

Meneer, ze maken een zooitje van onze afvalinzameling

“Meneer, ik mieter alles in één zak en doe die in de dichtstbijzijnde container. Ze hebben er een zooitje van gemaakt. Ik weet niet eens waar de wijkcontainers voor de diverse afvalstromen staan. Ze staan overal verspreid over onze wijk”. Zo ongeveer verliep één van de vele gesprekjes die ik tijdens de verkiezingscampagne voerde met een inwoner van onze mooie stad. “Die mensen in het stadhuis hebben besloten om de eigen afvaldienst op te heffen en samen te gaan werken met een paar andere gemeenten. Dat zou efficiënter zijn, het zou beter geregeld worden en het zou goedkoper worden. Nou, dat hebben we gemerkt”. Een ander klaagde weer over de aanblik in al die containers in hun mooie wijkje. “We hebben geen plek om ze neer te zetten. Dus staan ze allemaal voor onze deur. We kregen allemaal van die grote, terwijl Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Politiek | Een reactie plaatsen

PvdA Delft, een goede keus

 

De PvdA is de stabiele en vernieuwende partij in de gemeenteraad van Delft. Met uitgesproken visie dat iedereen meetelt en naar vermogen moet kunnen meedoen en mee moet kunnen delen in de gezamenlijk bereikte resultaten.

Onze kandidaten doen het werk ook voor u. Zij staan open voor suggesties en discussie. Wij hebben prima kandidaten. Zie daarvoor www.pvdadelft.nl ik ben kandidaat in de Harnaschpolder.

Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

De feiten

Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Geen categorie, Politiek | Een reactie plaatsen

Parkeren bewoners in en om de binnenstad

Weinig visie politieke partijen

In Delft op zondag van 4 februari geven de politieke partijen hun visie op het parkeerbeleid in Delft en wat er zou moeten veranderen. Ik ben over de standpunten niet zo onder de indruk: weinig visie, hier en daar een beetje anders. Wat ik mis is een visie op functies van de openbare ruimte in de binnenstad en de oudere woonwijken daaromheen. Daar liggen de grootste knelpunten. Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Kandidaat gemeenteraadslid PvdA Delft

Maar wie is Henk Boogaard

Op de kandidatenlijst van de PvdA Delft 2018-2022 sta ik op een eervolle plek 4. Ik hoop in de gemeenteraad te komen zodat mijn kennis en ervaring een rol kan spelen in de verdere ontwikkeling en vernieuwing van Delft. Delft heeft een belangrijke plek in mijn leven. Als 18 jarige ben ik in 1968, als boerenzoon uit de omgeving van Utrecht met een HBS-B opleiding, in Delft komen studeren. Studierichting Weg- en Waterbouwkunde, later genoemd Civiele Techniek. Binnen die afstudeerrichting heb ik vooral de maatschappelijke richting gekozen: planologie. Mijn interesse in de politiek heeft bij die keuze een rol gespeeld. Van 1982 tot 1994 was ik in Delft raadslid voor de PvdA en van 1986 tot 1990 ben ik ook wethouder voor onder meer stadsontwikkeling geweest. In Lees verder

Geplaatst in Persoonlijk, Politiek, Terug in Delft | Een reactie plaatsen