Kandidaat gemeenteraadslid PvdA Delft

Maar wie is Henk Boogaard

Op de kandidatenlijst van de PvdA Delft 2018-2022 sta ik op een eervolle plek 4. Ik hoop in de gemeenteraad te komen zodat mijn kennis en ervaring een rol kan spelen in de verdere ontwikkeling en vernieuwing van Delft. Delft heeft een belangrijke plek in mijn leven. Als 18 jarige ben ik in 1968, als boerenzoon uit de omgeving van Utrecht met een HBS-B opleiding, in Delft komen studeren. Studierichting Weg- en Waterbouwkunde, later genoemd Civiele Techniek. Binnen die afstudeerrichting heb ik vooral de maatschappelijke richting gekozen: planologie. Mijn interesse in de politiek heeft bij die keuze een rol gespeeld. Van 1982 tot 1994 was ik in Delft raadslid voor de PvdA en van 1986 tot 1990 ben ik ook wethouder voor onder meer stadsontwikkeling geweest. In die periode heeft het Delftse college van burgemeester en wethouders, waar ik toen deel van uitmaakte,  na veel gesprekken met Delftenaren en maatschappelijke organisaties een toekomstvisie voor Delft opgesteld, neergelegd in de nota “Zicht op Delft”.

Toekenningsbesluit erepenning gemeente Delft 15 maart 1994

In de nota is een groot aantal gewenste vernieuwingsprojecten opgenomen, projecten die nu zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld Zuidpoort, of nog in uitvoering zijn zoals het spoortunnelproject. Bij mijn afscheid van de gemeenteraad in 1994 heb ik de ‘erepenning van de gemeente Delft mogen ontvangen.

In 1994 ben ik, na 25 intensieve jaren Delft, met mijn echtgenote Marijke Hafkamp en onze 4 kinderen naar het oosten van het land verhuisd en na enige tijd ook daar voor de Partij van de Arbeid politiek actief geworden. Vanaf 1998 tot 2004 was ik parttime wethouder van de mooie Achterhoekse gemeente Vorden. Deze gemeente is 1 januari 2005 opgegaan in de grote landelijke gemeente Bronckhorst. Van 2005 tot 2010 ben ik raadslid geweest in de nieuw gevormde gemeente. Aansluitend ben ik een klein jaar wethouder van buiten geweest in de gemeente Millingen aan de Rijn. Inmiddels waren wij verhuisd naar Ruurlo, een woonkern in de nieuwe gemeente Berkelland. Ook daar was ik voor de PvdA politiek actief en ben er ca. 1,5 jaar commissielid geweest.

Naast mijn politiek-bestuurlijke werkzaamheden heb ik bij enkele milieuadviesbureaus en voor mijn eigen adviesbureau “Boogaard Consultancy” veel advies- en onderzoekswerk verricht. De laatste jaren vooral rondom lidmaatschappen van een tweetal gemeentelijke rekenkamercommissies: gemeenten Duiven en Nieuwegein. Rekenkamercommissies ondersteunen gemeenteraden bij hun kaderstellende en controlerende taken. In 2006 heb ik samen met enkele anderen de Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst opgericht. De stichting beheerde, als vrijwilligersorganisatie, in totaal 9 peuterspeelzalen met ca. 350 kindplaatsen in Bronckhorst. In 2016 de speelzalen opgegaan in kinderopvangorganisaties.

Wij hebben met heel veel plezier gedurende 22 jaar in het oosten van Nederland gewoond. Met pensioen in zicht hebben wij nagedacht over waar wij onze volgende levensfase wilden doorbrengen. Om meerdere redenen hebben wij gekozen voor de randstad, en uiteindelijk zijn wij weer uitgekomen op Delft. Een stad waar wij de belangrijkste fase van ons leven hebben doorgebracht. Delft voelt voor ons als thuis.

Na 22 jaar weggeweest uit Delft blijken we toch nog heel veel bekenden tegen te komen. En ook begon mijn politieke hart weer sneller te kloppen. Na ons vertrek is er heel veel gebeurd. Maar ook een stad is nooit af. Mij lijkt het fantastisch om zolang het mij gegeven is mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten voor de Delftse gemeenschap. Vandaar dat ik ook weer op de PvdA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 te vinden ben. Plek 4.
Kan de PvdA op uw stem reken?

Dit bericht is geplaatst in Persoonlijk, Politiek, Terug in Delft. Bookmark de permalink.

Geef een reactie