Parkeren bewoners in en om de binnenstad

Weinig visie politieke partijen

In Delft op zondag van 4 februari geven de politieke partijen hun visie op het parkeerbeleid in Delft en wat er zou moeten veranderen. Ik ben over de standpunten niet zo onder de indruk: weinig visie, hier en daar een beetje anders. Wat ik mis is een visie op functies van de openbare ruimte in de binnenstad en de oudere woonwijken daaromheen. Daar liggen de grootste knelpunten.

Knelpunten
De auto heeft die ruimte, vooral in de woonwijken, voor een belangrijk deel gekaapt. Gevolg is dat er nauwelijks meer speelruimte voor kinderen is en de loopruimte is vaak minimaal en valgevaarlijk. De doorgang voor kinderwagens of scootmobielen is mede door de inrichting voor autoparkeren op veel plekken belemmerd en voor spelende kinderen is het vaak onveilig. Mensen die even iets moeten bezorgen of thuiszorgers kunnen de woningen moeizaam bereiken.

Hoe dan wel? Naar een nieuwe visie
Uitgangspunt voor parkeren zou een visie op de leefruimte om onze woningen moeten zijn. Is die ruimte door de bestaande stedenbouwkundige structuur beperkt, dan moeten er keuzes gemaakt worden over welke functies in die beperkte openbare ruimtes kunnen worden toegestaan. En die functies moeten waar mogelijk de ruimte krijgen die er voor nodig is, dus geen compromissen. In krappe situaties zal er voor bepaalde functies weinig of geen plaats zijn. Bijvoorbeeld voor doorgaand verkeer of voor parkeren.

Iedereen weet dat geparkeerde auto’s in smalle straten de grootste obstakels zijn. Auto’s staan meer dan 95% van de tijd stil en blokkeren daarmee langdurig andere functies in de openbare leefruimte. We hebben iets in ons dat vindt dat de auto zo vlak mogelijk bij de voordeur moet staan. Een gevoelen dat diep is geworteld en waar de politiek onvoldoende kritisch naar kijkt of durft te kijken.

Voor de langere termijn gaat er wellicht het nodige veranderen als er zelfrijdende auto’s komen en de hang naar een eigen auto minder wordt. De techniek gaat snel maar de komende 20 jaar zal realiteit zijn dat er nog veel particuliere auto’s  geparkeerd moeten worden. Daarom zal er voor de komende tijd een betere visie moeten komen op het parkeren van auto’s in relatie tot ander wenselijk gebruik van de openbare leefruimte, inclusief gebruik van alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving zoals bijvoorbeeld gebouwde parkeervoorzieningen.
In Delft is inmiddels rond een deel van de binnenstad al een flink aantal parkeergarages gebouwd. Daarin zijn op veel momenten nog veel parkeerplaatsen beschikbaar. Ook bij enkele bedrijven zijn parkeervoorzieningen die in het weekend ongebruikt zijn. En de woonstraten er om heen staan voortdurend vol met geparkeerde auto’s.

Nieuwe visie voor gebruik openbare ruimtes, parkeren en kostentoedeling

De nieuwe visie voor wijken en buurten in en om de binnenstad bestaat uit 3 punten:

1. Straten weer omvormen tot gebruiksruimten
In de nieuwe visie staat centraal dat de openbare ruimte de openbare maatschappelijke leeffunctie terug krijgt en wordt ingericht als verblijfs- en doorgangsruimte. Die ruimtes zouden alleen voor auto’s toegankelijk mogen zijn die er voor het dagelijkse maatschappelijk functioneren echt moeten zijn zoals zorgverleners, bezorgers en voor laden en lossen. En dan bij voorkeur met alleen elektrisch aangedreven voertuigen. In beginsel is er geen ruimte voor parkeren van auto’s.

2. Parkeren elders, multigebruik (gebouwde) parkeervoorzieningen
In de visie vind parkeren, plaats in (gebouwde) parkeervoorzieningen in de omgeving. Daarvoor moet Multi-gebruik van alle parkeerruimtes uitgangspunt zijn. Voordeel voor die parkeervoorzieningen is dat de bezettingsgraad ervan drastisch omhoog gaat, vooral op tijdstippen waarop nu nog weinig wordt geparkeerd. Door ook parkeervoorzieningen bij bedrijven te gebruiken wordt ook de parkeercapaciteit in de weekends groter. Op topmomenten zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van terreinen die wat verderop liggen en dan vrij zijn. Als elektronisch wordt bijgehouden of een parkeerplek vrij is kunnen auto’s via de kortste route naar een vrije plek worden gedirigeerd. Zijn alle plekken vol dan wordt je automatisch naar een iets verder gelegen plek gedirigeerd. Via ICT en Apps kan het makkelijk worden gereguleerd en gecontroleerd. Er zijn al heel veel Apps’ die daarvoor gebruikt kunnen worden.

3. Kosten voor parkeren en beheer openbare leefruimte in samenhang zien.
Door parkeren uit de betreffende woonstraten te halen wordt de leefkwaliteit er sterk verbeterd. Bewoners die gebruik willen maken van de openbare parkeervoorzieningen zouden een aantrekkelijk jaarabonnement moeten kunnen kopen. De inkomsten van de parkeervoorzieningen gaan ook wat omhoog. Hoe het financieel precies uitpakt moet nader worden doorgerekend, maar wellicht zal er weinig kostenverhoging zijn.
Als deze visie tot beleid wordt verheven zullen de woningen in en om de binnenstad nog lange tijd aantrekkelijke woonstraten blijven, ook voor gezinnen met kinderen. En wie wil dat nou niet?

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie