Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

De feiten

Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl het landelijk gemiddelde op iets meer dan € 238,- lag. Ruim € 104,- lager.
Mijn conclusie is dan ook dat er bij rioolheffing en OZB waarschijnlijk weinig te besparen zal zijn. De gemeenteraad kan zich het beste richten op onderzoek naar de oorzaak van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Onderzoek gewenst naar oorzaak hoogte afvalstoffenheffing

De kosten van afvalinzameling en verwerking zijn niet alleen hoog. Maar er zijn ook veel klachten. Die gaan over de organisatie van de inzameling,  mogelijkheden van aanbieden van gescheiden afvalstromen en de voorlichting die burgers daarover ontvangen. Die klachten kan ik onderschrijven. Om goed zicht te krijgen over wat de oorzaken zijn vind ik dat de gemeenteraad deze zaak moet laten onderzoeken. Een onafhankelijk onderzoek heeft dan de voorkeur. De raad is niet deskundig en er ontstaat anders al snel een welles-nietes discussie tussen college en raad.

Wie moet het onderzoek uitvoeren?

De gemeentelijke Rekenkamercommissie zou dit onderzoek voor de gemeenteraad kunnen (laten) uitvoeren. Maar de gemeenteraad kan ook zelf, zonder tussenkomst van het college, aan een extern bureau opdracht geven tot zo’n onderzoek. Met als onderzoeksvragen: is de inzameling voldoende gericht op gescheiden inzameling, wat is de hergebruikskwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen, geef inzicht in de kostenopbouw, geef een verklaring voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en geef aanbeveling voor verbeteringen en kostenverlaging.

 

Dit bericht is geplaatst in Duurzaam, Geen categorie, Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie