Duurzaam Delft, waar praten we over?

Duurzaam, noodzaak of religie?

Duurzaam is in deze tijd een veel gebruikt begrip. Nog niet iedereen heeft er een zelfde beeld bij. Dat roept ook misverstanden op of opmerkingen in de trant van “ik heb er (nog) niet zoveel mee” of  “wie gaat dat betalen” of “duurzaam doen is alleen voor de rijken”. De plaatselijke VVD voortrekker noemt het zelfs een religie. Wat tijdens de verkiezingsdebatten in Delft opvalt is dat de meeste partijen niet zo goed voor het voetlicht weten te brengen wat zij verstaan onder “duurzaam Delft”. En als zij er inhoudelijk meer van weten dan komen hoofdzakelijk onderwerpen als energiebesparing en gasloze huizen aan de orde en de vraag wie het moet betalen. Het wordt al snel een populistisch debat en geen debat dat getuigt van inzicht en visie. Voor de kiezer is het er tijdens de debatten niet duidelijker op geworden.

Waarom duurzaam?

Duurzaam omvat een heel breed veld. In de kern is het er op gericht dat we stoppen met uitwonen van deze aarde en daartoe zoveel mogelijk onze levensstijl daaraan aanpassen. Ons, vooral westerse, en in toenemende mate ook niet-westerse consumptiegedrag leidt tot uitputting van grondstoffen en tot veel te veel broeikasgassen. Daardoor raakt ons klimaat van slag en vinden onder meer steeds meer natuurrampen plaats, is er wereldwijd steeds meer sprake van wateroverlast door zwaardere regenval en worden onze zeeën bevuild door afvalstoffen als plastics. Wereldwijd wordt onderkend dat er snel iets aan moet worden gedaan. Meest recent zijn de afspraken die enkele jaren geleden zijn gemaakt in Parijs. Ze omvatten onder meer persoonlijk gedrag zoals duurzamer eten (bv minder vlees), minder reizen met voertuigen op fossiele brandstof en thuis overschakelen naar niet-fossiele energiebronnen en energie besparen. Dus als het enigszins mogelijk is geen olie, kolen, gas of hout meer gebruiken als energiebron. Het vraagt een inspanning van ons waar de gemeente in veel gevallen bij kan helpen.

Wat kan de gemeente zoal doen?

Om wereldwijd voldoende effect te hebben moet bij voorkeur iedereen er aan mee doen. Ook burgers van Delft. En de gemeente kan bij diverse zaken een belangrijke rol spelen,  als voorbeeldgever, als initiatiefnemer en/of als stimulator en ondersteuner. De politiek kan er voor zorgen dat iedereen er ook aan mee kan doen door te regelen dat mensen met weinig geld ook in staat worden gesteld om maatregelen te nemen. Een gemeente kan niet alles, daar zijn ook de andere overheden en particulier initiatief voor nodig, maar de gemeente Delft kan wel de mogelijkheden die zij heeft zo goed mogelijk invullen.

De gemeente Delft heeft diverse mogelijkheden, onder meer:

  • Voorschrijven dat alles dat gebouwd dan wel herbouwd of gerenoveerd gaat worden duurzaam gebeurt. Duurzaam betekent onder meer duurzame grondstoffen gebruiken, geen fossiele brandstof gebruiken, alleen nog maar duurzame energie toepassen en goed isoleren;
  • Initiatieven nemen en initiatieven ondersteunen die gericht op toepassing van duurzame energie;
  • Stimuleren dat alle bestaande gebouwen gaan voldoen aan strengere isolatie-eisen en worden voorzien van gasloze verwarmingssystemen;
  • Stimuleren en regelen dat afvalstoffen zodanig gescheiden ingezameld worden dat optimaal hergebruik van grondstoffen mogelijk is, zowel huishoudelijk afval als bedrijfs- en sloopafval;
  • Stimuleren dat inwoners Delft en bezoekers zo veel mogelijk lopen, fietsen of openbaar vervoer nemen en de auto laten staan. En als een auto echt nodig is dan elektrische auto’s en/of deelauto’s stimuleren in plaats van eigen auto’s.
  • Bij alle infrastructurele werken nu al maatregelen nemen om de mogelijke overlast in de toekomst voor te zijn. Dat vraag veel investeringen, onder meer in vergroten van capaciteit van rioleringen, uitbreiding van tijdelijke opslagbekkens in de hele stad die water van hoosbuien tijdelijk kunnen opvangen en maatregelen om te voorkomen dat bij hoge waterstanden en overstromingen belangrijke voorzieningen zoals de elektriciteitsvoorziening en communicatie blijven werken. Omdat de opwarming van de aarde al vrij ver is gevorderd zal wateroverlast de komende jaren nog behoorlijk toenemen.

In onze gemeente zijn al diverse maatregelen getroffen die Delft een beetje duurzamer hebben gemaakt, zoals het doortrekken van de (elektrische) tram naar Voorhof, Buitenhof en Tanthof en de voorbereidingen voor de tram naar de TU-wijk. Ook ligt er een uitgebreid fietsnetwerk, dat nog wel verbeterd kan worden. En is een begin gemaakt met gasloze woningen. Het begin is er, maar er kan en moet nog heel veel meer gebeuren.

Voor de PvdA-Delft is Duurzaam Delft de komende jaren een heel belangrijk beleidsthema.

 

Dit bericht is geplaatst in Duurzaam, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie