PvdA Delft, een goede keus

 

De PvdA is de stabiele en vernieuwende partij in de gemeenteraad van Delft. Met uitgesproken visie dat iedereen meetelt en naar vermogen moet kunnen meedoen en mee moet kunnen delen in de gezamenlijk bereikte resultaten.

Onze kandidaten doen het werk ook voor u. Zij staan open voor suggesties en discussie. Wij hebben prima kandidaten. Zie daarvoor www.pvdadelft.nl ik ben kandidaat in de Harnaschpolder.

Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

De feiten

Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Geen categorie, Politiek | Een reactie plaatsen

Parkeren bewoners in en om de binnenstad

Weinig visie politieke partijen

In Delft op zondag van 4 februari geven de politieke partijen hun visie op het parkeerbeleid in Delft en wat er zou moeten veranderen. Ik ben over de standpunten niet zo onder de indruk: weinig visie, hier en daar een beetje anders. Wat ik mis is een visie op functies van de openbare ruimte in de binnenstad en de oudere woonwijken daaromheen. Daar liggen de grootste knelpunten. Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Kandidaat gemeenteraadslid PvdA Delft

Maar wie is Henk Boogaard

Op de kandidatenlijst van de PvdA Delft 2018-2022 sta ik op een eervolle plek 4. Ik hoop in de gemeenteraad te komen zodat mijn kennis en ervaring een rol kan spelen in de verdere ontwikkeling en vernieuwing van Delft. Delft heeft een belangrijke plek in mijn leven. Als 18 jarige ben ik in 1968, als boerenzoon uit de omgeving van Utrecht met een HBS-B opleiding, in Delft komen studeren. Studierichting Weg- en Waterbouwkunde, later genoemd Civiele Techniek. Binnen die afstudeerrichting heb ik vooral de maatschappelijke richting gekozen: planologie. Mijn interesse in de politiek heeft bij die keuze een rol gespeeld. Van 1982 tot 1994 was ik in Delft raadslid voor de PvdA en van 1986 tot 1990 ben ik ook wethouder voor onder meer stadsontwikkeling geweest. In Lees verder

Geplaatst in Persoonlijk, Politiek, Terug in Delft | Een reactie plaatsen

Mooi, Delft!

PvdA-Delft: Verkiezingsprogramma 2018-2022, geeft uw stem kleur

Weer terug in Delft merk je dat Delft nog steeds een hele mooie stad is. De afgelopen decennia heeft de gemeente veel werk verzet om één van de minder mooie gedeelten aan te pakken om er een nieuw stukje mooi Delft van te maken. Al het voorbereiden werk is nu nagenoeg afgerond. De trein is onder de grond, binnenkort wordt een ondergrondse autogarage voor ca. 700 auto’s geopend, er is een nieuw station, de eerste nieuwe woningen zijn klaar. En op straatniveau wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting Lees verder

Geplaatst in Duurzaam, Politiek, Terug in Delft | Een reactie plaatsen

Bitcoin of Blockchain

Zoals bij velen komt bij mij ook de vraag op of ik geld moet steken in Bitcoins of vergelijkbare cryptomunten. De opvattingen daarover lopen sterk uiteen. De gevestigde financiële wereld ontraadt het ten sterkste: het is een hype rond luchtbellen, ze zullen na verloop van tijd uiteen spatten waardoor iedere deelnemer zijn geld kwijt is. Toch steken vele duizenden er inmiddels geld in, in de veronderstelling dat het een goede investering is.

Bitcoin en Blockchain worden in één adem genoemd. Bitcoin, één van de eerste Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Weer terug in Delft

Na bijna 22 jaar wonen in de Achterhoek zijn we weer teruggekeerd naar Delft, de stad waar ik daarvoor, vanaf het begin van mijn studie, bijna 25 jaar heb gewoond, 18 jaar samen met mijn echtgenote Marijke. Het was voor ons een gevoel van weer thuis komen. In Delft heb ik mijn studententijd doorgebracht, zijn we getrouwd en hebben we onze 4 kinderen gekregen. Ook ben ik er ongeveer 16 jaar politiek actief geweest waarvan bijna 12 jaar als raadslid voor de PvdA waaronder 4 jaar ook als wethouder. Een zeer intensieve leefperiode waarin ik de Prinsenstad en veel mensen intensief heb leren kennen en waarin ik mij heb kunnen inzetten voor de verdere ontwikkeling van de stad en voor het wel en wee van de delftenaren. Lees verder

Geplaatst in Terug in Delft | Een reactie plaatsen

Windenergie en rekenmeesters

Is windenergie nu wel of niet goed voor milieu en economie. De bouw en onderhoud van windturbines levert wereldwijd al heel wat werkgelegenheid op. En er wordt ook steeds meer duurzame energie mee opgewekt. Maar hoe bereken je nu of het vermeende milieuvoordeel ook echt op korte en langere termijn een goede ontwikkeling zal blijken te zijn, zowel uit milieuoogpunt als financieel gezien. Of levert het geen milieuvoordeel op en gaat windenergie opgewekt op zee ons de komende jaren 5 miljard euro kosten?

Windenergie heeft zich het laatste decennium steeds sneller ontwikkeld. Theoretisch spaart elke KWh windenergie of zonne-energie fossiele brandstof uit, leidt tot minder CO2 en is dus goed voor het milieu. Op de korte termijn blijkt dat echter tegen te vallen. Ligt dat nu aan windenergie Lees verder

Geplaatst in Duurzaam | Een reactie plaatsen

Waarom zijn er anno 2013 zo weinig elektrische auto’s?

Soms krijg je iets toegezonden dat je aanspreekt. Op het verzoek om het met anderen te delen geef ik langs deze weg graag gehoor.

Het betreffende bericht geeft inzicht hoe partijen die belangen hebben bij olie veel in het werk hebben gesteld om het op de markt brengen van milieuvriendelijker voertuigen zoals elektrische auto’s en met waterstof aangedreven auto’s te belemmeren. Vanuit deze lobby’s Lees verder

Geplaatst in Duurzaam | Een reactie plaatsen

Dijsselbloem en Griekenland

Ik had gehoopt dat Dijsselbloem eindelijk een eind zou maken aan het “tegen beter in” gedoe met Griekenland. Elke gerenommeerde econoom heeft al gemeld dat met de route die is ingezet er alleen maar verliezers zijn. In de eerst plaats de politiek en de ministers. Die houden mensen iets voor wat niet kan. Zo win je zeker op termijn niet het vertrouwen van de burger. Ook de gewone mensen in Griekenland zijn zwaar de dupe. En wij raken steeds meer geld kwijt als het probleem niet vakkundig, snel en afdoend wordt opgelost.

Griekenland is gewoon failliet. Lees verder

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen